Моята България

Минута на моята молитва за България

България - полъх на мечта.

Пулсираща магия, стаена надежда и прошепната молитва.

Моята България - моят корен и моят свят!

Нашата България - една шепа разкаяние на кръстопътя към върха!

Поспрете за миг и се вслушайте в звука на вечността!

Коментари
Сподели твоето мнение
: