ПРЕДМЕТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

За удобство в електронния магазин се използува придобилото гражданственост понятие "реплика на антика". Използваното понятие НЕ отговаря на определението "Реплика" по смисъла на закона за културното наследство. Определението "реплики на антики" в електронния магазин отговаря точно на правилния термин "предмет с търговско предназначение" според Наредба № Н-00-005 от 8.6.2010 за условията и реда на възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение.

Всеки може да се почувствува като тракийски владетел с античните съдове, предлагани от електронния ни магазин за произведения на изкуството и ръчно изработени предмети. Тук можете да си поръчате предмети с търговско предназначение, чието производство и продажба отговарят на изискванията на българското законодателство и носят духа, традицията и майсторството на тракийските и прабългарските майстори-златари.

Чрез нашия сайт можете да поръчате уникален подарък на близък човек или незабравим фирмен подарък за официално събитие. Репликите на съкровищата, открити по българските земи са интелигентни и стилни подаръци, подходящи както за протоколни посещения в чужбина, така и за юбилей, за скъп приятел, за дипломати и ценители.

Нашите производители изработват предметите с търговско предназначение на античните съдове по уникални технологии, като високото качество на художествения продукт е от неоспоримо значение за всеки съд. Всеки детайл, всяка най-малка подробност е от изключително значение. Всички производители на предмети с търговско предназначение имат подписани възмездни договори с историческите музеи. Производството и продажбата на тези изделия изцяло отговаря на изискванията на Закона за културното наследство и Наредба № Н-00-005 от 8.6.2010г.

Да държиш в ръцете си и да ползваш реплика на античен съд е привилегия на малцина. Само истинските ценители могат да си позволят да внесат царствената мистичност и изящество в своя дом, в своя , офис, в своето ежедневие. Художествените реплики на античните съкровища са перфектния луксозен протоколен, корпаративен и индивидуален подарък, който остава за поколенията!