В продължение на години екип от зографи, художници и експерти издирват уникални източно православни икони и създаватневероятна колекция на икони с лика на Господа Иисуса Христа, сина Божий.
Display per page

Иисус Христос Велик Архиерей

Икона на Иисус Христос Велик Архиерей
529,00 лв.
(0)

Иисус Христос с трънен венец

Икона на Иисус Христос с трънен венец
267,00 лв.
(0)

Икона "Христос Вседержител"

Ръчно рисувана икона на Христос Вседържител
565,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос

Ръчно рисувана икона на Иисус Христос
160,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 1

Икона на Иисус Христос 1
35,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 10

Дървена икона на Иисус Христос 10 с надживописван с темперни бои печат
75,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 11

Дървена икона на Иисус Христос 11 с надживописван с темперни бои печат
29,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 12

Дървена икона на Иисус Христос 12 с надживописван с темперни бои печат
39,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 13

Дървена икона на Иисус Христос 13 с надживописван с темперни бои печат
69,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 14

Дървена икона на Иисус Христос с надживописван с темперни бои печат
98,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 15

Дървена икона на Иисус Христос 15 с надживописван с темперни бои печат
145,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 2

Ръчно изработена икона на Иисус Христос върху дърво
39,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 3

Дървена икона на Иисус Христос 3
69,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 4

Дървена икона с надживописван печат на Иисус Христос 4
145,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 5

Дървена икона на Иисус Христос с надживописван с темперни бои печат
190,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 6

Икона на Иисус Христос 6, ръчно изработена върху дърво
69,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 7

Ръчно изработена икона на Иисус Христос върху дърво
98,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 8

Дървена икона на Иисус Христос с надживописван с темперни бои печат
29,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос 9

Дървена икона на Иисус Христос с надживописван с темперни бои печат
39,00 лв.
(0)

Икона на Иисус Христос с трънен венец

Икона на Иисус Христос с трънен венец
200,00 лв.
(0)

Икона на Исус Христос

Икона на Исус Христос с посребрен и позлатен обков
86,00 лв.
(0)

Икона на Христос

Ръчна рисувана икона на Христос
60,00 лв.
(0)

Убрус

Убрус
294,00 лв.
(0)